MikroTalks

BAKIŞ AÇISI 'nın
yeni nesli

Topluluğumuzun yapmak istediği tek şey sadece yeni nesil bir bakış açısı oluşturmak. 

MikroTalks Manifestosu

Bizler, toplumu oluşturan farklı yapılardan gelen, ortak hassasiyetlerde buluşabilen bireyleriz. Bizler değişimi reddetmiyoruz; ancak toplumumuz için  rastgele bir değişim yerine, değişimi tetikleyen gelişmelerin doğru okunarak belli bir plan dahilinde değişim süreçlerinin yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Tarihsel süreç içerisinde, aşama aşama PORNOGRAFİK BİR TÜKETİM ANLAYIŞINI benimseyen toplumumuz, ne yazık ki yeni nesillere doyumsuzluktan başka miras bırakamayacak noktaya gelmiştir. Bu durumun tetiklediği bir gerçek olarak toplumumuzda; değerlerden uzaklaşma, bencil anlayış, ideoloji körlüğü ve cehaleti konuşma iklimini hepten ortadan kaldırmıştır.Böyle bir iklimde bireylerin farkındalık düzeyleri düşüp, yanlışlar kolayca doğruların yerine ikame edilebilmektedir. Gerekçesiz kabullerle hayatın en temel alanları işgale uğrayabilmektedir. Bilgiden yoksunluk, daha kötüsü bilgiye ihtiyaçsızlık gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da unutmayalım.

Bireylerin değer ve kutsallarının olmasından daha normal bir durum olamaz; ancak bireylerin  kutsallarını dayatması da kabul edilemez. Her bir ferdin yegane ödevi; yakın çevresi başta olmak üzere toplumun her bireyinin kutsalı ile ilişkisinin sağlıklı düzlemde devamlılığı için, KENDİ KUTSALINI DAYATMADAN, çalışmak olmalıdır.

İfade ettiğimiz temel ilkelere hizmet etmek adına bu projede; MikroTalks Twitter Space etkinlikleri aktif bir şekilde kullanılacaktır. Bu etkinliklerde, MikroTalks ekibi olarak, toplumun tartışamadığı temel toplumsal konuları farklı kesimlerden katılımcılarla tartışacağız.

Tüm bu tartışmaların kayıtları Twitter Space üzerinden yapılacak ve daha sonra YouTube, Spotify ve Google Podcast üzerinden yayımlanacaktır. Böylece tüm dinleyiciler istedikleri zaman bu kayıtlara ulaşabilecektir..

Konuşmacılar

Bize Katılmak İster Misiniz?

PodCast yayınlarımız için konuşmacı olmak isterseniz konu öneriniz ile beraber bu formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Placeholder Image